Slider
Ikon-vård-och-omsorg

VÅRD & OMSORG

Vi är ödmjuka inför det arbete som utförs inom Vård & Omsorg. Vi är medvetna om allt arbete som utförs, till syvende och sist, för människors liv och hälsa – varje dag, varje vecka, hela året, på alla tider. Detta är varför arbetet är så viktigt och varför det är viktigt med stödsystem som är sömlösa och effektiva.

Vår affär har sitt ursprung i service till Vård & Omsorg. Det är därför vi känner till vikten av ett system som fungerar 24/7/365. Vi vet också att snabb hantering är avgörande för att underlätta er vardag och frigöra så mycket tid som möjligt så att den istället kan läggas på vårdtagarna. Vi kan ge dig möjligheten att fokusera ytterligare på er kärnverksamhet.

Säker Nyckelhantering
Tidsbesparing
Fokusera på er kärnverksamhet

3 sätt att hålla koll på användningen av era nycklar

Larm och aktiviteter är hanterade

Det är möjligt att både sätta upp besöksrundor och koppla specifika Objekt till specifika Larmkoder. Detta betyder att det är möjligt att få varningar när specifika händelser sker eller när planerade händelser inte sker. Det ger full kontroll.

Spårbarhet på specifika klientnycklar

Det är möjligt att registrera vem som äger en inlånad nyckel. Detta gör det möjligt att ta fram rapporter kring användandet av specifika klienters/vårdtagares nycklar – vilket ger ett mervärde för klienten och utvidgar kontrollen även utanför organisationen.

Spåra specifika nycklar

Det är möjligt att sätta upp meddelanden vid användning av specifika Objekt. Det innebär att det är möjligt att få extra kontroll när det är önskvärt. Vidare är det möjligt att få meddelanden när ett specifikt (eller alla) Objekt inte är placerade vid en specifik tidpunkt. Du kan känna dig lugn och trygg att alla nycklar kommer tillbaka som de skall.

Scenario

Vad är fördelarna med AXSOR och EAGLE?

Idag - utan AXSOR och EAGLE

Det blir köbildning när alla skall hämta nycklar för dagens rundor. Söka och leta nycklar är tidskrävande och det finns ingen spårbarhet kring vem som verkligen använt en nyckel.

För säker förvaring är det fundamentalt att allt är så centraliserat som möjligt. Om förvaringen är decentraliserad är det svårt att få den överblick som behövs – åtminstone är det väldigt tidsödande.

Du måste genomföra intervjuer eller vara på plats när uthämtning görs ifall du skall veta ifall en nyckel har använts och ett specifikt uppdrag därmed blivit utfört.

Imorgon - med AXSOR och EAGLE

Alla Objekt har sin plats och det är möjligt att få guidning kring vilka nycklar som skall användas. Hanteringen är så snabb som den kan bli – minimal dötid på grund av köbildning. Vidare är allt loggat vid Uttag och Placeringar – enkelt att följa upp.

Du kan välja den förvaring som du önskar – i olika storlekar, med olika säkerhetsnivå och placerade på olika platser. Varje enhet är kopplad till AXSOR och det är enkelt att få en komplett överblick med några klick – det är säkerhet och kontroll.

Det är möjligt att få automatiska rapporter som visar när Objekt använts i en Aktivitet och även att Objekt är placerade vid en specifik tidpinkt. På det här sättet är det endast vid avvikelser från plan som du behöver agera – AXSOR kommer att göra dig uppmärksam när det behövs.