Vård & Omsorg

Susan är en riktig eldsjäl som brinner för sitt arbete.  Ibland känner hon sig frustrerad över att hon inte kan tillbringa mer tid med  de äldre. På något sätt måste hon frigöra mer tid för sig själv och för sina kollegor för att göra det möjligt.

En av utmaningarna är att det bildas långa köer vid varje skiftbyte då både nycklar skall återlämnas och hämtas. Ibland glömmer medarbetare att återlämna nycklar och det blir då förseningar. Susan får då lägga tid på att ta reda på vem som haft den senast och försöka få tag på innehavaren av den. Allt det gör att varken Susan eller medarbetarna hinner lägga den tid de önskar på de äldre.

...med AXSOR & EAGLE

Tack vare goda rutiner och bra inställningar i AXSOR kan Susan nu få en bra kontroll och mer tid, trots att nycklarna är geografiskt spridda. Systemet hjälper till med påminnelser och om någon glömmer att återlämna en nyckel ändå, kan alla medarbetare kontakta varandra för att hjälpa till. Och tack vare att nycklarna hämtas i olika EAGLE-anläggningar bildas det inte längre långa tidskrävande köer. 

Vi är ödmjuka inför det arbete som utförs inom Vård & Omsorg. Vi är medvetna om allt arbete som utförs, till syvende och sist, handlar om människors liv och hälsa – varje dag, varje vecka, hela året, på dygnets alla tider. Detta är varför arbetet är så viktigt och varför det är viktigt med stödsystem som är sömlösa och effektiva.

Vår affär har sitt ursprung i service till Vård & Omsorg. Det är därför vi känner till vikten av ett system som fungerar 24/7/365. Vi vet också att snabb hantering är avgörande för att underlätta er vardag och frigöra så mycket tid som möjligt så att den istället kan läggas på vårdtagarna. Vi kan ge dig möjligheten att fokusera ytterligare på er kärnverksamhet.

Här är tre sätt att få kontroll & bra uppföljning

Det är möjligt att registrera ägaren av en nyckel när den lånas från en kund. På så sätt är det möjligt att göra rapporter om all användning av specifika kundnycklar -  det skapar mervärde och trygghet för vårdtagarna och dess anhöriga. 

Ställ in aviseringar för användning av specifika objekt. På så sätt är det enkelt att få extra kontroll när det behövs. Dessutom är det möjligt att få varningar om en viss aktivitet inte utförs i tid eller om en nyckel inte återlämnas i tid.

Vid varje skiftbyte ställs en återlämningstid in för att se till att alla nycklar lämnas i tid för nästa skift.  Om några nycklar saknas skickas påminnelse via SMS eller epost till både  nyckelinnehavaren och handledaren.