Säkerhet

Som chef på ett bevakningsbolag måste Johnny se till att det är ordning och reda.  Hans medarbetare behöver ha snabb tillgång till rätt objekt utan att äventyra säkerheten. De måste ha spårbarhet, säker förvaring och deras kunder måste kunna lita på att de är snabba och har rätt nycklar med sig när en nödsituation inträffar.  

med AXSOR & EAGLE

Rondering

Vanligtvis utförs en rond återkommande av samma väktare. Om en väktare är frånvarande kan en annan kollega enkelt utföra ronderingen. Genom att ange rond-ID i EAGLE-anläggningen är det möjligt att hämta alla nödvändiga nycklar för ronderingen. Och till och med se adresserna på en karta.

Larm & utryckning

I en nödsituation skickas en automatisk larmkod till EAGLE-anläggningen och alla objekt som behövs för det larmet tänds upp. På några sekunder kan Johnny vara på väg till nödsituationen och veta att han har alla nycklar han behöver med sig.

Inventering

För att säkerställa att varje nyckelknippa innehåller rätt nycklar, förseglas alla nyckelknippor med en manipuleringssäker, nyckelring i stål med ett ID-nummer på. Vid  inventering som görs varje månad, kontrolleras att ringens ID stämmer med systemet så att nyckelringen ej  har brutits och därmed att varje nyckel finns kvar.

Säkerhetsbranschen spänner över många olika verksamheter och ingår som en del i många bolag. De viktiga delarna för säkerhetsbranschen är närvaro som gör att vi känner oss trygga, snabbt agerande på larm och att samtidigt ha en strukturerad och planerad rondering.

I och med att säkerhetsbranschen inkluderar både snabb respons och planerade insatser är det viktigt att nyckelhanteringen är både snabb och möjlig att strukturera. Detta är anledningen till att EAGLE har en snabb användarupplevelse och AXSOR ger alla tänkbara möjligheter att skapa en strukturerad nyckelhantering.

Här är tre sätt att få kontroll & bra uppföljning

Det är möjligt att registrera ägaren av en nyckel när den lånas från en kund. På så sätt är det möjligt att göra rapporter om all användning av specifika kundnycklar -  det skapar mervärde för kunderna och utvidgar kontrollen även utanför den egna organisationen.

Ställ in varningar för användning av specifika objekt. På så sätt är det enkelt att få extra kontroll när det behövs. Dessutom är det möjligt att få aviseringar om en viss aktivitet inte utförs i tid eller om en nyckel inte återlämnas i tid.

Besöksrundor eller ronder med adresser och kartor kan kopplas till scheman med tider. På så sätt kan du få larm om att aktiviteten inte utförts eller en varning om den är försenad.