Slider
Ikon-säkerhet

SÄKERHET

Säkerhetsbranschen spänner över många olika verksamheter och ingår som en del i många bolag. Hursomhelst, som vi ser de viktiga delar för Säkerhetsbranschen  är närvaro som gör att vi känner oss trygga, snabbt agerande på larm och att samtidigt ha en strukturerad och planerad rondering.

I och med att Säkerhetsbranschen inkluderar både snabb respons och planerade insatser är det viktigt att nyckelhanteringen är både snabb och möjlig att strukturera. Detta är anledningen till att EAGLE har en snabb användarupplevelse och AXSOR ger alla tänkbara möjligheter att skapa en strukturerad nyckelhantering.

Säker Nyckelhantering
Tidsbesparing
Fokusera på er kärnverksamhet

3 sätt att hålla koll på användningen av era nycklar

Larm och aktiviteter är hanterade

Det är möjligt att både sätta upp besöksrundor och koppla specifika Objekt till specifika Larmkoder. Detta betyder att det är möjligt att få varningar när specifika händelser sker eller när planerade händelser inte sker. Det ger full kontroll.

Spårbarhet på specifika klientnycklar

Det är möjligt att registrera vem som äger en inlånad nyckel. Detta gör det möjligt att ta fram rapporter kring användandet av specifika klienters/vårdtagares nycklar – vilket ger ett mervärde för klienten och utvidgar kontrollen även utanför organisationen.

Spåra specifika nycklar

Det är möjligt att sätta upp meddelanden vid användning av specifika Objekt. Det innebär att det är möjligt att få extra kontroll när det är önskvärt. Vidare är det möjligt att få meddelanden när ett specifikt (eller alla) Objekt inte är placerade vid en specifik tidpunkt. Du kan känna dig lugn och trygg att alla nycklar kommer tillbaka som de skall.

Scenario

Vad är fördelarna med AXSOR och EAGLE?

Idag - utan AXSOR och EAGLE

Det blir köbildning när alla skall hämta nycklar för dagens rundor. Söka och leta nycklar är tidskrävande och det finns ingen spårbarhet kring vem som verkligen använt en nyckel.

För säker förvaring är det fundamentalt att allt är så centraliserat som möjligt. Om förvaringen är decentraliserad är det svårt att få den överblick som behövs – åtminstone är det väldigt tidsödande.

Du måste genomföra intervjuer eller vara på plats när uthämtning görs ifall du skall veta ifall en nyckel har använts och ett specifikt uppdrag därmed blivit utfört.

Imorgon - med AXSOR och EAGLE

Alla Objekt har sin plats och det är möjligt att få guidning kring vilka nycklar som skall användas. Hanteringen är så snabb som den kan bli – minimal dötid på grund av köbildning. Vidare är allt loggat vid Uttag och Placeringar – enkelt att följa upp.

Du kan välja den förvaring som du önskar – i olika storlekar, med olika säkerhetsnivå och placerade på olika platser. Varje enhet är kopplad till AXSOR och det är enkelt att få en komplett överblick med några klick – det är säkerhet och kontroll.

Det är möjligt att få automatiska rapporter som visar när Objekt använts i en Aktivitet och även att Objekt är placerade vid en specifik tidpinkt. På det här sättet är det endast vid avvikelser från plan som du behöver agera – AXSOR kommer att göra dig uppmärksam när det behövs.