Infrastruktur

När Elin började arbeta på  kraftverket för några år sedan, möttes hon av följande 

Manuella rutiner för nyckelhantering innebar ofta att nycklar med hög åtkomst, som huvudnycklar, delades ut. Dessutom innebar det ofta att det fanns fler nycklar i omlopp än nödvändigt eftersom uppföljningen var svår och tråkig.

Alla utlånade nycklar dokumenterades manuellt, vilket innebär att det var mycket tidskrävande att se till att nycklarna returnerades i tid för de kommande dagens uppgifter. Det innebar att en liten inventering och påminnelser måste göras manuellt i slutet av varje dag.

Det var svårt att ha en säker förvaring av nycklar på en tillfredsställande nivå. Manuell hantering innebar ofta att nycklarna måste lagras på en central plats för att få viss kontroll över användningen. Detta innebar ofta tidskrävande utlåningar och köbildningar varje morgon och eftermiddag.

...idag med AXSOR & EAGLE

Har Elin åstadkommit ett säkrare och enklare sätt att ha kontroll över alla nycklar även om hon har decentraliserat förvaringen.

Och om något utöver det vanliga händer kommer Elin att ta emot meddelanden med varningar och larm omedelbart, innehållande information om vad som har hänt och vem som är ansvarig.

Infrastruktur är en mångfacetterad bransch – ofta med mycket nycklar och ofta arbetskraftsintensiv. Det är ofta många externa parter involverade och det är nycklar till fordon, för åtkomst till verktyg och annan utrustning såväl som för åtkomst till serviceställen som hanteras.

Vi vill att ni skall kunna lägga fullt fokus på er kärnverksamhet. Vi är experter på nyckelhantering, så vi vill underlätta er vardag genom att erbjuda ett system för att hantera nycklar så effektivt som möjligt. Vi ger er möjligheter till nyckelhantering på många sätt – anpassat efter behoven för er inom Infrastruktur.

Här är 3 sätt att hålla koll på nycklar

Sällan använda objekt eller nycklar är möjliga att hantera utan elektronisk övervakaning. Förvara dem i en säker förvaring och registrera dem i AXSOR. Då kan du hämta dem via ett klick i AXSOR och återlämna dem på samma enkla sätt. Manuellt hanterad, men ändå med bra kontroll.

 

Förvara nycklar och objekt som används av flera personer i en EAGLE-fanläggning. På så sätt registreras varje uttag och placering automatiskt. Det är möjligt att hantera arbetsorder som aktiviteter och att söka efter adresser i EAGLE-anläggningen. Allt kontrolleras automatiskt och allt är möjligt att följa upp.

Externa entreprenörer kan få objekt och nycklar utlämnade via digitala kvittenser och signera dem digitalt. För att möjliggöra uppföljning av återlämningar även på företagsnivå på ett säkert sätt, är det enkelt att koppla utlåningen via individer till ett företag.  Givetvis går det att få påminnelser via sms och e-post.