Slider
Ikon-infrastruktur

INFRASTRUKTUR

Infrastruktur är en mångfacetterad bransch – ofta med mycket nycklar och ofta arbetskraftsintensiv. Det är ofta många externa parter involverade och det är nycklar till fordon, för åtkomst till verktyg och annan utrustning såväl som för åtkomst till serviceställen som hanteras.

Vi vill att ni skall kunna lägga fullt fokus på er kärnverksamhet. Vi är experter på nyckelhantering, så vi vill underlätta er vardag genom att erbjuda ett system för att hantera nycklar så effektivt som möjligt. Vi ger er möjligheter till nyckelhantering på många sätt – anpassat efter behoven för er inom Infrastruktur.

Säker Nyckelhantering
Tidsbesparing
Fokusera på er kärnverksamhet

3 sätt att hålla koll på era nycklar

Uthämtade manuellt i AXSOR

Objekt som används sällan kan hanteras utan elektronisk övervakning. Förvara dem i en säker Förvaring (givetvis registrerad i AXSOR) och Hämta ut dem genom ett klick i AXSOR (och givetvis sker återlämningen på samma enkla sätt). Manuellt hanterat, men ändå med bra kontroll.

Uttag från EAGLE

Objekt som används av flera Individer har du elektroniskt övervakade i EAGLE. Varje Uttag och Placering är automatiskt registrerad. Det är möjligt att hantera arbetsorder som Aktiviteter och att söka på Adresser i EAGLE-Anläggningen. Allt kontrolleras automatiskt och allt är möjligt att följa upp.

Utlämnade via Kvittens i AXSOR

Externa entreprenörer få Objekt Utlämnade via digitala Kvittenser, möjliga att signera digitalt. Det är enkelt att koppla Utlämningarna via Individer till Företag för att möjliggöra uppföljning av Återlämningar även på företagsnivå på ett säkert sätt med påminnelser via sms och/eller e-post.

Scenario

Vad är fördelarna med AXSOR och EAGLE?

Idag - utan AXSOR och EAGLE

Helt manuella rutiner för nyckelhantering innebär ofta att nycklar med hög behörighet (huvudnycklar) lånas ut. Vidare betyder det ofta att fler nycklar än nödvändigt är i rörelse i och med att uppföljning och kontroll är svårt och tidskrävande.

Det är svårt att sätta upp bra manuella rutiner för Utlämning av nycklar med pappersbaserade system. Vidare är det svårt att skapa de påminnelser som behövs för att säkerställa att alla nycklar som behövs för kommande arbeten är återlämnade i tid.

Manuella system med tillfredsställande säkerhet när det gäller förvaring av nycklar är svårt att åstadkomma. Den manuella hanteringen innebär ofta att nycklar förvaras centralt för att den kontroll som behövs skall kunna uppnås. Det ger tidskrävande nyckelutlämning och köbildning.

Imorgon - med AXSOR och EAGLE

Målet är att minimera antalet nycklar och att nycklar med så låg behörighet som möjligt används. Vidare är det möjligt att låta Användare digitalt få veta vilka nycklar som behöver användas för en specifik arbetsorder. Bättre uppföljning och bättre kontroll.

Påminnelser kan skickas automatiskt via sms och/eller e-post, vilket gör att Objekt inte är ute längre än stipulerat. Detta är möjligt att sätta upp för såväl Uttagna Objekt från EAGLE som Objekt som Utlämnats via Kvittenser. Det är även möjligt att sätta regler för uppföljning att Objekt som skall användas för en specifik arbetsorder verkligen tagits ut vid rätt tidpunkt.

Med EAGLE är det möjligt att kombinera centraliserad och decentraliserad förvaring precis enligt önskemål. Detta betyder att det är enkelt att få till effektiv och säker förvaring även på avlägsna platser (kommunicerande via 4G nätverk) med automatisk spårbarhet av användning – lätt att hantera och följa upp.