Slider
PAAM-eagle-logo

Det är lätt att tro att antalet nycklar och plåttjocklek är avgörande för valet av förvaring. Det finns många frågor att ställa och många svar att hitta. Även om det handlar om förvaring, handlar det inte bara om de fysiska egenskaperna.

Det är viktigt att reda ut Varför och Hur behovet ser ut innan man går vidare. När svaren på dessa frågor finns kan vi också reda ut Vad för funktioner som är rätt för din verksamhet.  Detta är vår kärnverksamhet. Med hjälp av våra trettio års erfarenhet kan vi hjälpa dig genom denna process.

HUR IDENTIFIERAR DU BEHOVET

Det finns många saker att tänka på vid analys av den nuvarande situationen. Det är viktigt att ta fram en målbild. För att minimera risken att slösa tid och energi på onödiga och dyra åtgärder erbjuder vi ett enkelt tillvägagångssätt via självanalys, som du hittar till höger.

Genom denna analys är det möjligt att få en överblick över den nuvarande situationen. Förhoppningsvis kommer detta att underlätta valet av vad du skall lägga din energi på.

Varje EAGLE har sina egna speciella egenskaper

EAGLE är namnet på våra elektroniska nyckelskåp. Eftersom det är möjligt att kombinera flera skåp (kapslingar) i en enhet och det också är möjligt att lägga till tillbehör, kallar vi den kompletta enheten för en EAGLE-anläggning.

Även om det inte är kärnan i en framgångsrik nyckelhantering så är EAGLE en viktig del för att skapa ordning och nå den nödvändiga säkerhetsnivån. Vi ser det som en hygienfaktor att du kan sätta ribban för din säkerhet på olika nivåer beroende på förutsättningarna i din organisation och dina lokaler.

Alla EAGLE-anläggningar är möjliga att ansluta till AXSOR vilket innebär att det är möjligt att göra en mix som uppfyller dina krav och behov. Alla EAGLE-anläggningar är utrustade med en kombinerad RFID-läsare för både 125 kHz och 13,56 MHz RFID-taggar eller kort.

Spårbarhet

När spårbarhet är huvudfokus och lokalerna har ett tillfredsställande skalskydd, erbjuder vi två lämpliga typer av inkapslingar i tre olika modeller av EAGLE-anläggningar. Dessa EAGLE-anläggningar är lämpade för säkra platser och vid mindre omfattande användning.

Daglig användning

När det finns många olika Objekt som används av olika Individer varje dag, blir det mycket slitage på mekaniken. Vi vet vad det betyder och vi har därför tre olika storlekar av EAGLE-anläggningar med två olika robusta inkapslingar anpassade för hårdare användning, med en bra säkerhetsnivå.

Hög säkerhet

När det finns behov av hög säkerhet erbjuder vi tre olika klassificerade (enligt SSF3492) EAGLE-anläggningar med samma specificerade kapslingar. Dessa EAGLE-anläggningar har en riktigt robust design och har extra fysiska säkerhetsfunktioner.

Monitor eller utan monitor - det är frågan

Det är ofta användbart och till hjälp att ha en bildskärm på EAGLE-anläggningen, men inte alltid. Att ha en bildskärm betyder till exempel att det är möjligt att söka Objekt och Adresser, möjligt att lista uttagna Objekt och att få kontaktinformation till Individer som innehar Objekten.

Om det endast finns behov av att kunna hämta Objekt och det inte finns behov av sökningar eller information anser vi att det ska vara möjligt att välja att inte ha en Monitor till EAGLE-anläggningen. Därför har vi gjort det till ett möjligt val för dig.

Nyckelringar och märkningar - viktigare än du tror

Key rings ALL

Att sy ihop säkerheten kring din nyckelhantering innebär att göra ett viktigt val av nyckelringar. Vi erbjuder tre typer av nyckelringar beroende på vilken säkerhetsnivå som önskas och hur ofta nycklarna ändras på en nyckelknippa. Oavsett vad, är en sak säker: du måste ha en nyckelring som inte går att återanvända och med ett unikt paginerings-ID som säkerställer att nyckelringen alltid innehåller samma nycklar.

PEG Special Marking

Att ha mer än en EAGLE-anläggning i din organisation kan innebära att de olika identitetsbärarna som är kopplade till Objekten behöver skiljas från varandra. För att kunna skilja utseendet är det möjligt att lägga till både bokstäver och färger till de normala siffrorna. Detta är ytterligare en sak att ta hänsyn till när du bygger upp din nyckelhantering.

Extrautrusta ditt EAGLE

Förutom att välja lämpliga EAGLE-anläggningar och överväga alla nyckelhanteringsfrågor ovan kan du göra ytterligare val. Det är till exempel möjligt att välja olåsta, låsta och dolda positioner utefter de behov som det passar dig.

Om du hanterar bilnycklar är ett utmärkt alternativ att utrusta ditt EAGLE med ett Alkolås. Det är möjligt att ställa in att Alkolåset ska vara ett externt villkor för att öppna dörren eller bara för att hämta vissa Objekt.

Om du låter PAAM drifta (hosta) din AXSOR-installation och du placerar din EAGLE-anläggning på en avlägsen plats utan fast kommunikation erbjuder vi en 4G-router som skapar en VPN-anslutning till servern. Detta innebär att du kan placera EAGLE-anläggning på nästan vilken geografiska plats du vill.