EAGLE

Att välja rätt EAGLE

Våra elektroniska nyckelskåp EAGLE finns i flera utföranden, storlekar och säkerhetsnivåer. Genom att välja rätt modell sparar du tid, energi och pengar. 

Vilken EAGLE-modell som passar er bäst påverkas av mer än bara antalet nycklar och önskad ståltjocklek. Läs mer om de olika modellerna här eller kontakta oss direkt för att få personlig hjälp att välja rätt.

Vill du dra nytta av vår erfarenhet?

Varje EAGLE har sina egna speciella egenskaper

EAGLE är namnet på våra elektroniska nyckelskåp. Eftersom det är möjligt att kombinera flera skåp i en enhet och även lägga till lite tillbehör, kallar vi den kompletta enheten för en EAGLE-anläggning.

Även om det inte är kärnan i en framgångsrik nyckelhantering är EAGLE viktigt för att skapa ordning och nå den nödvändiga säkerhetsnivån. Vi ser det som en hygienfaktor att du kan sätta ramarna för din säkerhet på olika nivåer beroende på förutsättningarna i din organisation och dina lokaler.

Alla EAGLE-anläggnngar är möjliga att ansluta till AXSOR vilket innebär att det är möjligt att göra en mix som uppfyller dina förutsättningar och behov. Alla EAGLE-anläggningar är utrustade med en kombinerad RFID-läsare för både 125 kHz och 13,56 MHz RFID-taggar.

.

Spårbarhet

När spårbarhet är huvudfokus och lokalerna har ett tillfredsställande skalskydd, erbjuder vi två lämpliga typer av inkapslingar i tre olika modeller av EAGLE-anläggningar. Dessa EAGLE-anläggningar är lämpade för säkra platser och vid mindre omfattande användning.

Daglig användning

När det finns många olika objekt som används av olika individer varje dag, blir det mycket slitage på mekaniken. Vi vet vad det betyder och vi har därför tre olika storlekar av EAGLE-anläggningar med två olika robusta inkapslingar anpassade för hårdare användning, med en bra säkerhetsnivå.

Hög säkerhet

När det finns behov av hög säkerhet erbjuder vi tre olika SSF3492-klassificerade EAGLE-anläggningar med samma specificerade kapslingar. Dessa EAGLE-anläggningar har en riktigt robust design och har extra fysiska säkerhetsfunktioner.

Monitor eller ingen monitor

Det är ofta användbart och till hjälp att ha en bildskärm på EAGLE-anläggningen, men inte alltid. Att ha en bildskärm betyder till exempel att det är möjligt att söka objekt och adresser, möjligt att lista uttagna objekt och att få kontaktinformation till individer som innehar objekten.

Om det endast finns behov av att kunna hämta Objekt och det inte finns behov av sökningar eller information anser vi att det ska vara möjligt att välja att inte ha en Monitor till EAGLE-anläggningen. Därför har vi gjort det till ett möjligt val för dig.

.

Nyckelringar och märkningar - viktigare än du tror

Att sy ihop säkerheten kring din nyckelhantering innebär att göra ett viktigt val av nyckelringar. Vi erbjuder tre typer av nyckelringar beroende på vilken säkerhetsnivå som önskas och hur ofta nycklarna ändras på en nyckelknippa. Oavsett vad, är en sak säker: du måste ha en nyckelring som inte går att återanvända och med ett unikt paginerings-ID som säkerställer att nyckelringen alltid innehåller samma nycklar.

Att ha mer än en EAGLE-anläggning i din organisation kan innebära att de olika identitetsbärarna som är kopplade till Objekten behöver skiljas från varandra. För att kunna skilja utseendet är det möjligt att lägga till både bokstäver och färger till de normala siffrorna. Detta är ytterligare en sak att ta hänsyn till när du bygger upp din nyckelhantering.

Ytterligare valmöjligheter till ditt EAGLE

Förutom att välja lämpliga EAGLE-anläggningar och överväga alla nyckelhanteringsfrågor ovan kan du göra ytterligare val. Det är till exempel möjligt att välja olåsta, låsta och dolda positioner utefter de behov som det passar dig.

Om du hanterar bilnycklar är ett utmärkt alternativ att utrusta ditt EAGLE med ett alkolås. Det är möjligt att ställa in att alkolåset ska vara ett externt villkor för att öppna dörren eller bara för att hämta vissa objekt.

Om du låter PAAM drifta din AXSOR-installation och du placerar din EAGLE-anläggning på en avlägsen plats utan fast kommunikation erbjuder vi en 4G-router som skapar en VPN-anslutning till servern. Detta innebär att du kan placera EAGLE-anläggning på nästan vilken geografiska plats du vill.