Vad är AXSOR?

 

AXSOR är plattformen där allt som berör din nyckelhantering styrs och kontrolleras. Det är framtidens lösning som gör att du kan känna ett lugn i vardagen.

Du kan sätta upp regler för nästan allt som rör din nyckelhantering. Istället för att kontinuerligt behöva göra manuella kontroller är det möjligt att sätta upp meddelanden, så att du blir notifierad när något avvikande skett. 

AXSOR tar din nyckelhantering till en helt ny nivå och ger dig alla svar och verktyg direkt i din webbläsare. 

Spela videoklipp

Vill du veta mer?

I AXSOR finns otaliga möjligheter

Snabb översikt

Med AXSOR är det enkelt att få en snabb översikt. Se hur många uttagna objekt du har per dag, vecka eller år. Hur ofta används systemet? Det är bara ett klick bort.

I AXSOR finns det många saker att kontrollera, se och göra. Det är helt upp till dig hur mycket information du behöver eller vill ha. Välj att bara använda den grundläggande spårbarheten för att ta reda på vem som tagit ut ett objekt vid en viss tidpunkt eller använd AXSOR för att hitta adresser på kartor, skicka meddelanden för aktiviteter som inte har utförts eller boka objekt. Möjligheterna är nästan oändliga.

Om det visar sig att du behöver mer funktionalitet är det möjligt att integrera AXSOR med andra system. Vi kan även utveckla ny funktionalitet för att lösa dina behov.

Se alla uttag

Alla uttagna objekt visas i en listvy, men du kan också titta direkt in i en EAGLE-anläggnings grafiska vy. Där kan du även se vilka objekt som är bokade eller som ännu inte administrerats.

Återställ larm

Ställ in i vilka situationer du vill att AXSOR registrerar varningar och larm. När larmet hanterats kan du enkelt återställa det. All information finns kvar i systemet, men nu kan du fokusera på nya händelser.

Hantera utlåningar

Skapa enkelt utlåningskvittenser genom att välja mottagare och lägg sedan till objekten i kvittensen. Och naturligtvis är det möjligt att ha olika återlämningstider för varje objekt i samma kvittens.

Förenkla kvittenshanteringen

Istället för att skriva ut kvittenser på papper är det möjligt att signera nyckelkvittensen direkt i AXSOR med hjälp av en signeringsplatta. Det sparar både tid och jordens resurser. Med en handskanner för skanning av körkort och andra ID-handling underlättas hanteringen ytterligare.

Installation av AXSOR

AXSOR installeras på en server som vanligtvis drivs av din IT-avdelning. Om du av någon anledning inte har möjlighet eller vill installera AXSOR på din egen server kan PAAM Systems vara värd för din installation genom en så kallad ”hosting”. De servrar vi använder är alla placerade inom EU.

F.A.Q

De två senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna är möjliga att använda för AXSOR:

 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Opera

På servern eller servrarna som används installeras webbtjänster, databaser och en windowstjänst.

Webbtjänster
AXSOR
AXSOR API

Databaser
AXSOR_GLOBAL för databaskontroll
AXSOR_DB med aktuell data för administration
AXSOR_LOG med historisk administrativ data
AXSOR_Archives med historisk händelsehistorik från EAGLE

 

Data nedan visas för en dedikerad server. Det är dock fullt möjligt att dela applikation och databas servrarna på olika maskiner. Det är även fullt möjligt att använda virtuella maskiner.

OmrådeWindowsLinux
 Processor2.2 Ghz2.2 Ghz
Internminne4.0 GB1 GB
OperativsystemMS Windows 2012 – nyUbuntu 18.04 – ny
WebbserverIIS 8.5 – nyNGINX 1.14 – ny
DatabasserverMS SQL 2014 – nyMariaDB 10.3 – ny
ÖvrigtWindows Server Hosting bundle 3.1.1aspnetcore-runtime-3.1
Lagring applikationmin 1.5 GBmin 1.5 GB
Lagring databasmin 1 GBmin 1 GB
Portöppningar80/443 (in), 22 (ut till EAGLE)80/443 (in), 22 (ut till EAGLE)

Back-up plan behöver sättas upp i MS SQL Server. Databasen är cirka 250 MB vid start, men växer kontinuerligt i takt med att systemet används. Som en riktlinje växer databasen med 100 MB per anläggning per år.

Du behöver inte installera någonting utöver en webbläsare. Allt hanteras via webbläsaren.

Det innebär att det aldrig krävs några separata uppdateringar på PC för att köra systemet.

Används signeringsplatta krävs installation av drivrutiner för den enheten, men för alla övriga läsare som används till AXSOR krävs inga installationer.

För AXSOR-servern krävs givetvis UPS likt för alla servrar.

När det gäller äldre EAGLE finns ett inbyggt back-up batteri. Nyare EAGLE drivs med hjälp av UPS med inbyggt batteri

Kommunikation mellan AXSOR och EAGLE är inte möjlig. AXSOR ger besked om att nätverkstrafiken ligger nere.

Registreringar och ändringar som görs i AXSOR lagras för överföring när nätverkstrafiken upptas igen. Händelser i EAGLE lagras lokalt i anläggningen och sänds in till AXSOR när kommunikationen återupptas.

Back-End är utvecklat i:

 • .NET Core 3.1
 • C#

Front-End är utvecklat i:

 • Javascript (ES5)
 • Typescript
 • Angular

Utvecklingen av AXSOR kan sammanfattas enligt följande:

 • Responsiv design utvecklad i  Angular med hjälp av HTML5/CSS3/Sass och med ramverket Bootstrap 4
 • Webbläsarklienten kommunicerar asynkront via HTTP- eller HTTPS-kommunikation med ett JSON REST-Api
 • Händelser och HTTP-trafik omvandlas till strömmar med hjälp av RxJS 6.4.1
 • Kod skriven i TypeScript, som sedan transpileras tillbaka till JavaScript (ES5) i väntan på att webbläsare skall förstå ES6

EAGLE är utvecklat i följande språk:

 • C, C++, C#, Assembler, Lua och SQL
 • Operativsystem är Linux 2.6-4.19 och använder X-Windows med LXDE