Slider
PAAM-axsor-logo

AXSOR är plattformen där allt som berör din nyckelhantering styrs och kontrolleras. Det är framtidens lösning som gör att du kan känna ett lugn i vardagen.

Du kan sätta upp regler för nästan allt som rör din nyckelhantering. Istället för att kontinuerligt behöva göra manuella kontroller är det möjligt att sätta upp meddelanden. Detta innebär att du blir uppmärksammad när det finns behov av någon åtgärd, vilket gör att du inte behöver göra manuella statuskontroller.

Du får alla svar i systemet. Du får en nyckelhantering på en helt ny nivå. Allt styrt direkt från din webbläsare.

SNABB ÖVERBLICK

Få en snabb överblick av systemets status. Se hur många uttagna Objekt det är per dag, vecka eller år. Hur ofta används systemet? Allt finns, bara ett knapptryck bort.

I AXSOR finns oändliga möjligheter

I AXSOR finns det många saker att kontrollera, se och göra. Det är upp till dig hur mycket information du behöver eller önskar att se. Välj att endast använda grundläggande spårbarhet kring vem som har vilket Objekt vid en viss tidpunkt eller använd AXSOR till att hitta Adresser med kartfunktionen, skicka Meddelande för Aktiviteter som inte är utförda eller Reservera ett Objekt. Det finns nästan obegränsat med möjligheter.

Om det visar sig att du är i behov av ytterligare funktioner går det att integrera AXSOR, eller så kanske vi utvecklar den nya funktionen.

Kvittera larm

Olika begränsningar och inställningar kan ställas in för att du ska få Varningar och Larm som du önskar uppmärksamma. När de dyker upp, kontrollera vad som hänt och efter att åtgärd vidtagits kan du enkelt kvittera Larmet. All information finns kvar i systemet men nu kan du fokusera på nya Händelser.  

Var kan jag hitta uttagna objekt?

Alla uttagna Objekt visas i en listvy under Kontrollera, men du kan även titta direkt in i en EAGLE-anläggning. Förutom att du ser vilka Objekt som är uttagna, kan du se vilka Objekt som är Reserverade eller som ännu inte administrerats. 

Kvittenshantering

Gör en Kvittens genom att välja mottagare och lägg sedan till Objekt till Kvittensen. Enkelt. Och givetvis finns det möjlighet att ha olika återlämningstider för olika Objekt i samma kvittens. 

Gör kvittenshanteringen enklare

Istället för att skriva ut Kvittenser på papper är det möjligt att signera direkt i AXSOR på en signeringsplatta. Detta sparar både tid och miljön. Det är också möjligt att identifiera mottagaren genom att scanna körkort eller annan ID-handling med hjälp av en scanner.

AXSOR Installation

AXSOR installeras på en server som vanligtvis driftas av er organisations IT. Om ni av någon anledning inte har möjlighet till att installera på er egen server kan PAAM erbjuda att drifta systemet åt er, s.k. Hosting. Servrarna som erbjuds finns inom EU.

F.A.Q

IT - Förutsättningar

Vilka förutsättningar krävs för AXSOR?

Data nedan visas för en dedikerad server. Det är dock fullt möjligt att dela applikation och databas servrarna på olika maskiner. Det är även fullt möjligt att använda virtuella maskiner.

Område Windows Linux
 Processor 2.2 Ghz 2.2 Ghz
Internminne 4.0 GB 1 GB
Operativsystem MS Windows 2012 – ny Ubuntu 18.04 – ny
Webbserver IIS 8.5 – ny NGINX 1.14 – ny
Databasserver MS SQL 2014 – ny MariaDB 10.3 – ny
Övrigt Windows Server Hosting bundle 3.1.1 aspnetcore-runtime-3.1
Lagring applikation min 1.5 GB min 1.5 GB
Lagring databas min 1 GB min 1 GB
Portöppningar 80/443 (in), 22 (ut till EAGLE) 80/443 (in), 22 (ut till EAGLE)

Back-up plan behöver sättas upp i MS SQL Server. Databasen är cirka 250 MB vid start, men växer kontinuerligt i takt med att systemet används. Som en riktlinje växer databasen med 100 MB per anläggning per år.

Vad installeras på servern?

På servern eller servrarna som används installeras webbtjänster, databaser och en windowstjänst.

Webbtjänster
AXSOR
AXSOR API

Databaser
AXSOR_GLOBAL för databaskontroll
AXSOR_DB med aktuell data för administration
AXSOR_LOG med historisk administrativ data
AXSOR_Archives med historisk händelsehistorik från EAGLE

Vilka webbläsare går att använda?

De två senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna är möjliga att använda för AXSOR:

 • Opera
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge

Vad behöver installeras på PC för att använda AXSOR?

Du behöver inte installera någonting utöver en webbläsare. Allt hanteras via webbläsaren.

Det innebär att det aldrig krävs några separata uppdateringar på PC för att köra systemet.

Används signeringsplatta krävs installation av drivrutiner för den enheten, men för alla övriga läsare som används till AXSOR krävs inga installationer.

Vad händer vid ett strömavbrott?

För AXSOR-servern krävs givetvis UPS likt för alla servrar.

När det gäller äldre EAGLE finns ett inbyggt back-up batteri. Nyare EAGLE drivs med hjälp av UPS med inbyggt batteri.

Vad händer vid avbrott i nätverkstrafiken?

Kommunikation mellan AXSOR och EAGLE är inte möjlig. AXSOR ger besked om att nätverkstrafiken ligger nere.

Registreringar och ändringar som görs i AXSOR lagras för överföring när nätverkstrafiken upptas igen. Händelser i EAGLE lagras lokalt i anläggningen och sänds in till AXSOR när kommunikationen återupptas.

IT - Utveckling

Vad är AXSOR utvecklat i?

Back-End är utvecklat i:

 • .NET Core 3.1
 • C#

Front-End är utvecklat i:

 • Javascript (ES5)
 • Typescript
 • Angular

Utvecklingen av AXSOR kan sammanfattas enligt följande:

 • Responsiv design utvecklad i  Angular med hjälp av HTML5/CSS3/Sass och med ramverket Bootstrap 4
 • Webbläsarklienten kommunicerar asynkront via HTTP- eller HTTPS-kommunikation med ett JSON REST-Api
 • Händelser och HTTP-trafik omvandlas till strömmar med hjälp av RxJS 6.4.1
 • Kod skriven i TypeScript, som sedan transpileras tillbaka till JavaScript (ES5) i väntan på att webbläsare skall förstå ES6

Vad är EAGLE utvecklat i?

EAGLE är utvecklat i följande språk:

 • C, C++, C#, Assembler, Lua och SQL
 • Operativsystem är Linux 2.6-4.19 och använder X-Windows med LXDE.